Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) společností Colognia press, a.s., identifikační číslo: 261 86 292, se sídlem Kolín 4, Havlíčkova 844, PSČ 280 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6634 (dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Havlíčkova 844, 280 00 Kolín 4 email: info@cologniapress.com telefon:+420/ 321 752 111
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (WEB2PRINT) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, šifrování, zálohy, hesla a další.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2019

Informace o cookies

Webové stránky coolcan.cz používají cookies

 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti našich webovek využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak našemu webu pomáhají, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy.

 

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou webovky používat, aby byl tvůj uživatelský zážitek z jejich návštěvy příjemnější. Zákon uvádí, že můžeme cookies na vaše zařízení ukládat, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz dané stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše svolení. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé soubory cookie jsou používány službami třetích stran, se kterými na našich stránkách pracujeme.

 

Váš souhlas se týká následujících domén: www.coolcan.cz

Prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 28/01/2022 Cookiebot:

Prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 28/01/2022 Cookiebot:

Nutné (8)

Nutné cookies pomáhají, aby mohla webovka používat základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webovky bez těchto cookies nemůžou správně fungovat.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
AWSALB [x2] cologniapress.infigosoftware.com
www.coolcan.cz
Registruje, který cluster serveru obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže serveru, aby se optimalizoval uživatelský zážitek. 7 dní HTTP Cookie
AWSALBCORS [x2] cologniapress.infigosoftware.com
www.coolcan.cz
Registruje, který cluster serveru obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže serveru, aby se optimalizoval uživatelský zážitek. 6 dní HTTP Cookie
CFTDC www.coolcan.cz Slouží k uložení všech produktů přidaných do košíku a všech předchozích údajů o objednávce. Session HTTP Cookie
CONSENT YouTube Používá se ke zjištění, zda návštěvník přijal kategorii marketingu v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro dodržování GDPR webových stránek. 2 roky HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Ukládá stav souhlasu uživatele s uložením souborů cookie pro aktuální doménu. 1 rok HTTP Cookie
INF.CUST www.coolcan.cz Registruje jedinečný identifikátor zákazníka. Pokud není k dispozici žádný ověřovací soubor cookie, bude jednoznačně identifikována relace hosta. 1 rok HTTP Cookie

Statistické (4)

Statistické cookies pomáhají nám – majitelům webových stránek, abychom porozuměli, jak ty jako návštěvník naše webovky používáš. Anonymně sbírají informace, které nám potom předávají. A my pak můžeme webovky tunit, pro k tvojí dokonalosti.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_ga Google Registruje jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 2 roky HTTP Cookie
_gat Google Používá ho služba Google Analytics k usměrnění počtu akcí, které posílá na server. 1 den HTTP Cookie
_gid Google Registruje jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 1 den HTTP Cookie
collect Google Používá se k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do Google Analytics. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály. Session Pixel Tracker

Marketingové (21)

Marketingové cookies používáme, abychom tě lépe poznali a zobrazovali ti pouze takovou reklamu, která je pro tebe relevantní a zajímavá. A tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Dovol nám to, prosím.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Tento druh cookie je nastaven Facebookem k zobrazování reklam, když jsou uživatelé po navštívení této stránky na Facebooku nebo jiné Facebookem vlastněné platformě. 3 měsíců HTTP Cookie
_gcl_au Google Používá Google AdSense (resp. Conversion Linker) k experimentování s efektivitou reklamy napříč webovými stránkami využívajícími jejich služby. 3 měsíců HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Používá Google Ads k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří pravděpodobně konvertují na zákazníky na základě jejich online chování na různých webech. Session Pixel Tracker
fr Meta Platforms, Inc. Cookie je používána Facebookem k poskytování reklamních produktů jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíců HTTP Cookie
IDE Google Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení akcí uživatelů webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamu jednoho z inzerentů s cílem měřit účinnost reklamy a prezentovat uživateli cílené reklamy. 1 rok HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# Google Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webech, a zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi weby. Používá se k měření reklamního úsilí a usnadňuje platbu poplatků za doporučení mezi weby. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] Google Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webů za účelem prezentace relevantnější reklamy a současně umožňuje webovým stránkám omezit počet zobrazení stejné reklamy. Session Pixel Tracker
retargeting Seznam.cz Registruje chování uživatelů, navigaci na webu a jakoukoli interakci s aktivními kampaněmi. Slouží k optimalizaci reklamy a efektivnímu retargetingu. Session Pixel Tracker
sid Seznam.cz Zachová stavy uživatelů napříč požadavky stránek. 29 dní HTTP Cookie
test_cookie Google Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. 1 den HTTP Cookie
tr Meta Platforms, Inc. Cookie je používána Facebookem k poskytování reklamních produktů jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Pokouší se odhadovat šířku pásma připojení návštěvníka na stránkách s integrovanými videi YouTube. 179 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Zaregistruje jedinečné ID, které udržuje statistiky o tom, jaká videa z YouTube návštěvník viděl. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-available YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage

Tato webová stránka používá cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti našich webovek využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak našemu webu pomáhají, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou webovky používat, aby byl tvůj uživatelský zážitek z jejich návštěvy příjemnější.

 

Zákon uvádí, že můžeme cookies na vaše zařízení ukládat, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz dané stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše svolení.

 

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé soubory cookie jsou používány službami třetích stran, se kterými na našich stránkách pracujeme.

 

Váš souhlas se týká následujících domén: www.coolcan.cz

Váš současný stav: Povolit vše. 

ID Vašeho souhlasu: sg6EFvXTAgNSsx7K3/T6CK1BACiaOL7wK9MbIW9o4Qc8hDEH+CIabA==Datum souhlasu: středa 24. ledna 2024 v 09:45:33 SEČ


Prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 11. 1. 2024 Cookiebot:

Nutné (10)

Nutné cookies pomáhají, aby mohla webovka používat základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webovky bez těchto cookies nemůžou správně fungovat.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
__RequestVerificationToken www.coolcan.cz Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. Session HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. Session Pixel Tracker
AWSALB [x3] cologniapress.infigosoftware.com
coolcan.cz
www.coolcan.cz
Registruje, který cluster serveru obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže serveru, aby se optimalizoval uživatelský zážitek. 7 dní HTTP Cookie
AWSALBCORS [x3] cologniapress.infigosoftware.com
coolcan.cz
www.coolcan.cz
Registruje, který cluster serveru obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže serveru, aby se optimalizoval uživatelský zážitek. 7 dní HTTP Cookie
CONSENT YouTube Používá se ke zjištění, zda návštěvník přijal kategorii marketingu v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro dodržování GDPR webových stránek. 2 roky HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie

Preferenční (1)

Preferenční cookies umožňují, aby si webovky zapamatovaly informace, které mění její chování nebo vzhled. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíš. Díky nim nemusíš nastavovat to samé dokola.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
om-country www.coolcan.cz This cookie is used to determine the preferred country setting selected by the visitor. Persistent HTML Local Storage

Statistické (3)

Statistické cookies pomáhají nám – majitelům webových stránek, abychom porozuměli, jak ty jako návštěvník naše webovky používáš. Anonymně sbírají informace, které nám potom předávají. A my pak můžeme webovky tunit, pro k tvojí dokonalosti.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_ga Google Registruje jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 2 roky HTTP Cookie
_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 roky HTTP Cookie
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker

Marketingové (31)

Marketingové cookies používáme, abychom tě lépe poznali a zobrazovali ti pouze takovou reklamu, která je pro tebe relevantní a zajímavá. A tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Dovol nám to, prosím.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Tento druh cookie je nastaven Facebookem k zobrazování reklam, když jsou uživatelé po navštívení této stránky na Facebooku nebo jiné Facebookem vlastněné platformě. 3 měsíců HTTP Cookie
_gcl_au Google Používá Google AdSense (resp. Conversion Linker) k experimentování s efektivitou reklamy napříč webovými stránkami využívajícími jejich služby. 3 měsíců HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Používá Google Ads k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří pravděpodobně konvertují na zákazníky na základě jejich online chování na různých webech. Session Pixel Tracker
IDE Google Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení akcí uživatelů webu po zobrazení nebo kliknutí na reklamu jednoho z inzerentů s cílem měřit účinnost reklamy a prezentovat uživateli cílené reklamy. 1 rok HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Nevyřízené Persistent IndexedDB
optiMonkClient OptiMonk Implements pop-up advertisement on the website. 1 rok HTTP Cookie
optiMonkClientId www.coolcan.cz Collects information on what products the visitor has viewed and the content of the shopping-cart. This is used to increase the website's conversion rate through targeted advertisement and product promotions through emails. 1 rok HTTP Cookie
optiMonkSession www.coolcan.cz Implements pop-up advertisement on the website. Session HTTP Cookie
OptiMonkShopAttributes www.coolcan.cz Implements pop-up advertisement on the website. Persistent HTML Local Storage
OptiMonkVisitorAttributes www.coolcan.cz Implements pop-up advertisement on the website. Persistent HTML Local Storage
pagead/1p-user-list/# Google Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webech, a zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi weby. Používá se k měření reklamního úsilí a usnadňuje platbu poplatků za doporučení mezi weby. Session Pixel Tracker
pagead/landing Google Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webů za účelem prezentace relevantnější reklamy a současně umožňuje webovým stránkám omezit počet zobrazení stejné reklamy. Session Pixel Tracker
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP Cookie
retargeting Seznam.cz Registruje chování uživatelů, navigaci na webu a jakoukoli interakci s aktivními kampaněmi. Slouží k optimalizaci reklamy a efektivnímu retargetingu. Session Pixel Tracker
sid Seznam.cz Zachová stavy uživatelů napříč požadavky stránek. 30 dní HTTP Cookie
test_cookie Google Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies. 1 den HTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 den HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Pokouší se odhadovat šířku pásma připojení návštěvníka na stránkách s integrovanými videi YouTube. 180 dní HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Stores the user's cookie consent state for the current domain 180 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Zaregistruje jedinečné ID, které udržuje statistiky o tom, jaká videa z YouTube návštěvník viděl. Session HTTP Cookie
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Ukládá předvolby videopřehrávače návštěvníka pomocí vložené videoaplikace YouTube. Session HTML Local Storage

Neklasifikované (4)

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
CFTDC www.coolcan.cz Nevyřízené Session HTTP Cookie
INF.CUST www.coolcan.cz Nevyřízené 1 rok HTTP Cookie
localization_resources www.coolcan.cz Nevyřízené Persistent HTML Local Storage
optiMonkEmbedded211482 www.coolcan.cz Nevyřízené 1 rok HTTP Cookie